EFPA   EuroPsy - European certificate in Psychology

 

Národní komise pro EuroPsy

Členové komise:
 • PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. (ČMPS)
 • PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D. (ČMPS)
 • PhDr. Vlasta Rehnová (ADP ČR, Praha)
 • Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (PedF JČU, České Budějovice)
 • Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (FF UK Praha) - předsedkyně
 • PhDr. Jaroslav Šturma (DC Paprsek, Praha)
 • PhDr. Michal Walter (ČAPPO, Praha)
Dřívější členové:
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PsU AV ČR Brno)(2013-2015)
Prof. PhDr. Vladimír Kebza (ČZU, UK Praha) (2013-7/2017)
Prof. PhDr. Alena Plháková (FF UP Olomouc)(2013-2014)
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (FF UP Olomouc)(2015-2016)
PhDr. Miloslav Šolc (CAPA, Praha)(2013-9/2016)

Etická komise

 • PhDr. Alena Koblicová
 • prof. PhDr. Jiří Mareš
 • PhDr. Václav Mertin
 • PhDr. Jaroslav Šturma
 • PhDr. Bohumil Vašina