EFPA   EuroPsy - European certificate in Psychology

 

Aktuality

 • 5. setkání k EuroPsy
  Další výroční setkání mentorů a držitelů certifikátu EuroPsy bylo plánováno na 3. prosince 2020 v Praze. Vzhledem k aktuální nepříznivé situaci je odloženo na jaro 2021.
  28.11.2020

 • Z jednání členů EAC a předsedů NAC online
  Původně plánované březnové výroční setkání členů European Award Committee EFPA s předsedy národních komisí bylo přesunuto na září a realizováno 25. 9. 2020 online. Díky tomu se mohlo účastnit více zainteresovaných účastníků, z českého NAC byla účastna prof. Lenka Šulová, dr. Veronika Polišenská a dr. Jaroslav Šturma. Prezentaci z jednání naleznete ZDE.
  30.09.2020

 • Noví držitelé certifikátu EuroPsy
  Národní komise pro EuroPsy schválila korespondenčně v průběhu léta přihlášky šesti nových žadatelů. Celkově je nyní v Evropském registru 55 psychologů a psycholožek z ČR.
  31.08.2020

 • Směrnice EuroPsy 2019
  Na valné hromadě EFPA v Moskvě 2019 byl aktualizován dokument EuroPsy: European Certificate in Psychology. EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices (ke stažení).
  01.12.2019

 • Jednání NAC v listopadu 2019
  Dne 25. 11. 2019 se sešla Národní komise pro EuroPsy. Hlavními body jednání byly nové žádosti o certifikát, informace o platbách, celoživotní vzdělávání v rámci EuroPsy a aktualizovaná pravidla EuroPsy.
  30.11.2019

 • Setkání mentorů a držitelů EuroPsy IV.
  Dne 11. října 2019 se konalo 4. setkání mentorů a držitelů certifikátu EuroPsy v Praze. Novinky EuroPsy (prezentace).
  16.10.2019

 • Jednání NAC v červnu 2019
  Dne 24. 6. 2019 se sešla Národní komise pro EuroPsy. Hlavním bodem jednání bylo celoživotní vzdělávání a příprava semináře pro mentory v podzimním termínu.
  30.06.2019

 • Výroční zasedání k EuroPsy v Bruselu
  V pátek 15. března 2019 se konalo výroční setkání předsedů národních komisí pro EuroPsy v Bruselu. Součástí byly dva workshopy: 1. Jak ustanovit NAC, aneb krok za krokem; 2. Propagace EuroPsy. Za Českou republiku se účastnila prof. Lenka Šulová. Pro toto setkání byla připravena výroční zpráva k projektu EuroPsy za ČR.
  31.03.2019

 • Setkání mentorů EuroPsy III
  V pořadí již třetí setkání mentorů EuroPsy se konalo 15. června 2018 v Praze. Pozváni byli také držitelé certifikátu EuroPsy a zájemci o něj.
  Pozvánka ke stažení zde.
  16.06.2018

 • Výroční zasedání členů EAC a předsedů NAC
  V pátek 9. března 2018 se v Bruselu konalo setkání Evropské komise pro EuroPsy (EAC)s předsedy a zástupci národních komisí jednotlivých členských asociací EFPA, které mají oprávnění certifikát EuroPsy udílet nebo se na tento proces připravují. Zpráva delegátky prof. Lenky Šulové je uveřejněna ve Čtvrtl. zpravodaji ČMPS, 113/2018.
  21.03.2018

 • Opětovné uznání NAC
  V průběhu podzimu 2017 hodnotili členové EuroPsy European Awarding Committee (EAC) činnost National Awarding Committee v České republice (NAC). Toto hodnocení bylo ukončeno s kladným výsledkem, NAC byl schválen pro období 2018-2021.
  15.01.2018

 • NAC v roce 2017
  NAC se sešel 14. března a 19. června 2017. Projednávaná témata: Komunikace s NAÚ -- Informace z EuroPsy Day v Bruselu -- Systém CŽV v kontextu EuroPsy -- Noví členové NAC -- Dotazník k psychologické praxi -- Požadavky EAC po 4 letech existence NAC -- Žadatelka o certifikát EuroPsy -- Evropský semestr a propagace EuroPsy.
  20.12.2017

 • Evropský semestr psychologie
  Na podzim roku 2017 se koná v České republice Evropský semestr psychologie. Součástí je řada odborných akcí pořádaných psychologickými asociacemi ČR. Více informací naleznete ZDE.
  01.09.2017

 • Konference o supervizi, srpen 2017, Ljubljana
  Konference o supervizi se zúčastnila prof. Lenka Šulová. V rámci programu představila supervizní praxi v České republice. Zpráva je uveřejněna ve Čtvrtletním zpravodaji, září 2017. Zprávu členky výkonné rady EFPA a odbornou publikaci o supervizi najdete na tomto odkazu.
  31.08.2017

 • Novinky v projektu EuroPsy (EFPA)
  Na valné hromadě EFPA v Amsterdamu 2017 byl vydán dokument EuroPsy: European Certificate in Psychology. EFPA Regulations on EuroPsy and Appendices.
  30.07.2017

 • EuroPsy (S)NAC Chairs meeting March 10, 2017
  V pátek 10. března se konalo v Bruselu pravidelné pracovní zasedání předsedů Národních komisí pro EuroPsy.
  20.03.2017

 • Z jednání NAC 8. 12. 2016
  Hlavní projednávaná temata: Poskytnutí informací o EuroPsy Národnímu akreditačnímu úřadu -- Zastoupení klinické psychologie v NAC -- Členství držitelů certifikátu EuroPsy v psychologických asociacích -- Připomínky k návrhu Etického kodexu profese psychologa (připravuje EK ČMPS).
  20.12.2016

 • Setkání mentorů EuroPsy II
  Na programu setkání dne 8. 12. 2016 byla diskuse k aktuálním otázkám EuroPsy, byl představen návrh nového etického kodexu ČMPS a proběhla přednáška s diskusí na téma psychologického testování.
  20.12.2016

 • Z jednání NAC 17. 10. 2016
  * Přítomní se zabývali přípravou programu setkání mentorů dne 8. 12. 2016.
  * Podzim 2017 bude ve znamení European Psychology Semestr, jak přispěje NAC?
  * Byla schválena další žádost o certifikát EuroPsy.
  20.10.2016

 • Z jednání NAC 21. 4. 2016
  * Možnost grandparentingu pro ČR prozatím zůstává, termín ukončení nechává EAC na zvážení národní komise.
  * Z NAC odstoupil prof. Marek Blatný a doc. Irena Sobotková. Novými členy NAC byli schváleni: PhDr. Michal Walter za oblast aplikované psychologie a PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D. za oblast vědy a výzkumu.
  * Dr. Walter s prof. Šulovou připravili koncept informačního dopisu o EuroPsy pro státní instituce. Plné znění naleznete ZDE.
  25.04.2016

 • EuroPsy (S)NAC Chairs meeting, Brusel
  4. března 2016 se v Bruselu konalo setkání zástupců národních komisí NAC EuroPsy (EuroPsy (S)NAC Chairs meeting), jehož se účastnili prof. Šulová a dr. Walter.
  Zápis v anglickém jazyce je dostupný ZDE. K datu jednání odevzdal NAC ČR Zprávu za rok 2015.
  15.03.2016

 • Setkání mentorů EuroPsy I.
  Dne 9. 12. 2015 se konalo setkání mentorů pro EuroPsy. Na programu bylo aktuální dění ohledně EuroPSy v Česku i v Evropě, etické otázky v profesi psychologa a vzájemná výměna zkušeností.
  10.12.2015

 • Zasedání NAC 2015
  Národní komise pro EuroPsy zasedala v Praze dne 13. dubna 2015. Na tomto jednání byli schváleni další dva žadatelé, formou grandparentingu. Následující jednání se konalo 4. 6. 2015, byl schválen další žadatel. Třetí zasedání se konalo 3. 12. 2015, byla schválena další žadatelka.
  09.12.2015

 • Článek o EuroPsy v Československé psychologii
  Šulová, L. & Polišenská, V. A. (2015). K udělování certifikátu EuroPsy v ČR. Československá psychologie, 59(4), 384-387.
  30.09.2015

 • EuroPsy na konferenci ČAPPO 2015
  Prezentace EuroPsy zazněla též na odborné konferenci České asociace psychologů práce a organizace, která se konala v Praze dne 20. 11. 2015. O cílech, smyslu a zásadách EuroPsy referoval předseda ČAPPO PhDr. Michal Walter.
  26.11.2015

 • EuroPsy na konferenci v Brně
  Na konferenci Novinky v pedagogické a školní psychologii, která se konala v Brně v srpnu 2015, informovala PhDr. Vlasta Rehnová, členka NAC, o projektu EuroPsy a současné situaci v České republice. Prezentace připravená ve spoluautorství Veroniky Polišenské a Vlasty Rehnové je k dispozici zde v pdf.
  04.09.2015

 • EuroPsy na Facebooku
  V červnu jsme založili pro EuroPsy diskusní skupinu na Facebooku. Prosím, zapojte se, sdílejte, diskutujte :-)
  Za tým EuroPsy - Veronika Polišenská
  28.06.2015

 • Informační den
  Dne 13. ledna 2015 se na FF UK konal Informační den EuroPsy. Organizovala jej prof. PhDr. Lenka Šulová, předsedkyně Národní komise pro certifikát EuroPsy. Studenti a další zájemci se dozvěděli o poslání projektu EuroPsy, o jeho smyslu a podmínkách udělování certifikátu.
  20.01.2015

 • Zasedání NAC 2014
  Národní komise pro EuroPsy zasedala v Praze dne 11. listopadu 2014.
  14.10.2014

 • Prezentace o EuroPsy připravená pro konferenci ČASP, březen 2014 (ke stažení v pdf).
  06.04.2014

 • i-Forum o EuroPsy
  Časopis i-Forum, který vydává Univerzita Karlova, uveřejnil článek o EuroPsy. Plný text najdete na tomto odkazu.
  21.03.2014

 • Slavnostní udělení prvních certifikátů EuroPsy
  Dne 11. prosince 2013 proběhl v Malé aule pražského Karolina slavnostní ceremoniál, během něhož bylo uděleno prvních 41 certifikátů EuroPsy v České republice.
  20.12.2013

 • Dne 4. 10. 2013 se konalo celodenní školení pro mentory EuroPsy. Účastnili se jej psychologové s dlouholetou praxí v oboru nominovaní svými profesními asociacemi a katedrami psychologie. Součástí byla diskuse, v níž si účastníci vyjasňovali proces udělování certifikátu v ČR a jeho podmínky.
  11.10.2013

 • Přijetí Unie psychologických asociací ČR do projektu EuroPsy EFPA, 9. března 2013
  Dne 9. března 2013 se konalo pracovní setkání Evropské komise pro EuroPsy při EFPA (EAC) se zástupci národních komisí pro EuroPsy (NAC) v Bruselu. Českou republiku zde zastupovala předsedkyně české národní komise pro EuroPsy, prof. Lenka Šulová z katedry psychologie FF UK v Praze. EAC EFPA na březnovém jednání přiřadila Českou republiku do skupiny nově přijatých členských zemí, které mohou udělovat certifikát EuroPsy. Mandát k udělování certifikátu v České republice má Národní komise pro EuroPsy při Unii psychologických asociací ČR, která je řádným členem EFPA. Proces udělování certifikátu se připravuje ke spuštění na podzim 2013.
  01.08.2013

 • Národní komise pro EuroPsy jedná s Evropskou komisí pro EuroPsy při EFPA o podmínkách udělování certifikátu EuroPsy v České republice.

 • Prezentace o EuroPsy připravená pro Psychologické dny 2012 (ke stažení v pdf).